حلسه شورای معلمان مهر ماه

جلسه شورای معلمان در دفتر آموزشگاه با نام خدا وصلوات بر محمد وآل محمد آغاز گردید.

در این جلسه که به صورت کارگاهی برگزار گردید خانم میترا بیرانوند در مورد پرخاشگری

کودکان صحبت نمودند وسپس سایر همکاران ضمن پرسش وپاسخ نظرات وتجارب خود را

مطرح کردند.

 

/ 0 نظر / 41 بازدید