بازدید معاون پشتیبانی اداره کل آموزش وپرورش لرستان از آموزشگاه

معاون پشنیبانی اداره کل جناب آقای دریکوندبه همراه آقای برجی مدیر اداره استثنایی استان و کارشناسان این اداره از آموزشگاه بازدید نمودند .

آقای دریکوند از نزدیک با فرایند آموزش در آموزشگاه آشنا شدند.و در مورد کمبود تجهیزات ومشکلات مالی مدرسه با ایشان صحبت شد .

/ 0 نظر / 55 بازدید