انتخاب معلم برتر

 

 

معلم برتر این ماه سرکار خانم فرحناز حسینی طاهر ؛

- حضور به موقع در آموزشگاه ؛

- استفاده بهینه از ساعات آموزشی وحضور در کلاس درس به موقع؛

- توجه ویژه به کیفیت آموزش ؛

- استفاده از وسایل آموزشی  حین تدریس ؛استفاده از تابلو هوشمند در هنگام تدریس

-  توجه به تفاوتهای فردی ؛

- توجه به بودجه بندی کتب؛

- برقراری ارتباط  مناسب با دانش آموزان؛

- پیگیری مشکلات ایشان در منرل و...

- ارزشیابی مستمر وبررسی تکالیف دانش آموزان و...... از  نکات برجسته فعالیت های ایشان می باشد.

/ 1 نظر / 45 بازدید
مشکلات یادگیری

الهی چون در تو نگرم از جمله تاج دارانم و چون در خود نگرم از جمله خاکسارانم خاک بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم و شیطان را شاد الهی در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو الهی اگر گویم ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم رضای تو جویم الهی اگر طاعت بسی ندارم اندر دو جهان جز تو کسی ندارم . سلام عزیزم شما همه معلم نمونه هستین[قلب]