پست های ارسال شده در بهمن سال 1392

راهکار های عملی در آموزش مهارتهای شناختی و فراشناختی به تمام کودکان

فرا شناخت اصطلاح فرا شناخت به  دانش ما درباره ی فرایندهای شناختی خودمان و چگونگی استفاده بهینه از آن ها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید