پست های ارسال شده در مهر سال 1393

پروژه مهر 93

سرامیک کف اتاق ها و راهرو مدرسه        ساماندهی کتابخانه مدرسه:    جوشکاری وتعمیر در وپنجره ها: کوتاه کردن درهای چوبی:   ساماندهی اتاق سرپرست آموزشی ووسایل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 136 بازدید