مرکز آموزش استثنایی پسرانه اندیشه خرم آباد

دراین مرکز دانش آموزان پسر دارای ناتوانی هوشی در مقطع ابندایی مشغول به تحصیل می باشند.

کادر مدرسه

در این آموزشگاه افراد ذیل در خدمت دانش آموزان هستند: شیدا غلامرضایی                                       مدیر فریبا عبدی بسطامی                                 معاون مژگان زمانیان         ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید
اسفند 93
7 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
مهر 93
8 پست
تیر 93
1 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
11 پست
آذر 92
22 پست
آبان 92
18 پست
مهر 92
18 پست