مرکز آموزش استثنایی پسرانه اندیشه خرم آباد

دراین مرکز دانش آموزان پسر دارای ناتوانی هوشی در مقطع ابندایی مشغول به تحصیل می باشند.

پروژه مهر 93

سرامیک کف اتاق ها و راهرو مدرسه        ساماندهی کتابخانه مدرسه:    جوشکاری وتعمیر در وپنجره ها: کوتاه کردن درهای چوبی:   ساماندهی اتاق سرپرست آموزشی ووسایل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 144 بازدید

راهکار های عملی در آموزش مهارتهای شناختی و فراشناختی به تمام کودکان

فرا شناخت اصطلاح فرا شناخت به  دانش ما درباره ی فرایندهای شناختی خودمان و چگونگی استفاده بهینه از آن ها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید
اسفند 93
7 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
مهر 93
8 پست
تیر 93
1 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
11 پست
آذر 92
22 پست
آبان 92
18 پست
مهر 92
18 پست