پروژه مهر 92: د

آذین بندی فضای مدرسه، مراسم قرآن واسپند،سخنرانی معاون مدرسه وکلاس بندی دانش آموزان، خوش آمد گویی توسط مدیر آموزشگاه ، اجرای برنامه شاد خوش آمد گویی همراه با مسابقه واهدای جوایز،اهدای جوایز به کلیه ی دانش آموزان

 

 

 

/ 0 نظر / 75 بازدید