# تربیت

راهکار های عملی در آموزش مهارتهای شناختی و فراشناختی به تمام کودکان

فرا شناخت اصطلاح فرا شناخت به  دانش ما درباره ی فرایندهای شناختی خودمان و چگونگی استفاده بهینه از آن ها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

کادر مدرسه

در این آموزشگاه افراد ذیل در خدمت دانش آموزان هستند: شیدا غلامرضایی                                       مدیر فریبا عبدی بسطامی                                 معاون مژگان زمانیان         ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید